Đại học Đà Nẵng công bố các Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ quản lý

Ngày 12/6, tại Giao ban Cơ quan Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tháng 5/2024, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Giám đốc ĐHĐN đã trao các Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ quản lý và tặng hoa chúc mừng. 


Giám đốc ĐHĐN trao Quyết định,

tặng hoa chúc mừng các viên chức

được bổ nhiệm lại chức vụ quản lý

Theo đó, Giám đốc ĐHĐN bổ nhiệm lại ThS. Lê Ngọc Khánh giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN (Quyết định số 2159/QĐ-ĐHĐN); PGS.TS. Dương Minh Quân giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Công tác Học sinh sinh viên ĐHĐN (Quyết định số 2168/QĐ-ĐHĐN).

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Kính mời xem các tin khác: 

Đại học Đà Nẵng công bố Quyết định nhân sự lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh

Đại học Đà Nẵng công bố các Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý

Lễ Công bố Nghị quyết thành lập Trường Y Dược thuộc Đại học Đà Nẵng

In
355 Đánh giá bài viết:
3.6