Infographic: Chào mừng 30 năm thành lập Đại học Đà Nẵng - Khái quát lịch sử phát triển (1994-2024)

Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Đại học Đà Nẵng (1994-2024), cùng nhìn lại khái quát lịch sử phát triển của Đại học Đà Nẵng, đại học vùng trọng điểm Quốc gia, đa ngành, đa lĩnh vực được thành lập ngày 04/04/1994 theo Nghị định 32/CP của Chính phủ. 

Trụ sở ĐHĐN khi mới thành lập 

đặt tại số 17 Lê Duẩn

Trường ĐH Kỹ thuật-ĐHĐN tiền thân là

Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng 

(nay là Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN)

]

Trường ĐH Kinh tế & Quản trị

Kinh doanh-ĐHĐN, tiền thân là

Phân hiệu ĐH Kinh tế Đà Nẵng

(nay là Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN)

Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN

tiền thân là Trường Cao đẳng

Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN

 tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật

Nguyễn Văn Trỗi (nay là

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN)

Những dấu mốc son thành lập

các trường ĐH thành viên,

đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN

Hệ thống ĐHĐN ngày nay lớn mạnh,

hợp lực cộng hưởng từ 06 trường ĐH

thành viên, 06 đơn vị đào tạo trực thuộc 


Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN 


Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN


Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN

 

Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN Trường ĐH Công nghệ thông tin 

và Truyền thông Việt-Hàn, ĐHĐN


Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum


Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, ĐHĐN


Khoa Y-Dược ĐHĐN


Khoa Giáo dục Thể chất ĐHĐN 


Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHĐN 


Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN

Nơi hun đúc trí tuệ và tài năng vì sự phát triển

của miền Trung-Tây Nguyên và cả nước

Kính mời xem các bài báo nhân kỷ niệm 30 năm thành lập ĐHĐN trên Chuyên trang Báo Đà Nẵng, Báo Thông tấn xã Việt Nam, Báo Công an Nhân dânBáo Công an Đà Nẵng.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

In
2416 Đánh giá bài viết:
5.0