Gương mặt tiêu biểu

GS.TSKH. Bùi Văn Ga
 • ● Đơn vị: Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - Bộ GD&ĐT
 • ● Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
 • ● Điện thoại cơ quan: 840260
 • ● Di động: 0913402278
 • ● Email: buivanga@ac.udn.vn
 • ● Lý lịch khoa học
GS.TS. Trần Văn Nam
 • ● Đơn vị: Nguyên Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng
 • ● Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
 • ● Điện thoại cơ quan: 3837567
 • ● Di động: 0913477045
 • ● Email: tvntran@ac.udn.vn
 • ● Lý lịch khoa học
In
19015 Đánh giá bài viết:
4.0