Tổ chức đảng bộ

 

 Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng
 Điện thoại: 0236.3832181
 Email: vpdanguy.dhdn@ac.udn.vn

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOÁ VI 
(NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

 


Bí thư Đảng uỷ ĐHĐN
Đ/c Nguyễn Ngọc Vũ


Phó Bí thư Đảng uỷ ĐHĐN
Đ/c Phan Minh Đức


BAN THƯỜNG VỤ
PHAN MINH ĐỨC - NGUYỄN HỮU HIẾU - TRẦN HỮU PHÚC - 

NGUYỄN MẠNH TOÀN - LƯU TRANG - CAO XUÂN TUẤN - NGUYỄN NGỌC VŨ

BAN CHẤP HÀNH
PHAN BẢO AN  LÊ THÀNH BẮC – PHAN MINH ĐỨC – NGUYỄN HIỆP – NGUYỄN HỮU HIẾU 
NGUYỄN ĐỨC HÙNG – NGUYỄN LÊ HÙNG 
– NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG – NGUYỄN ĐÌNH LÂM 
NGUYỄN VĂN LONG 
– VÕ VĂN MINH – HUỲNH PHƯƠNG NAM – TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN –
LÊ VIẾT NHO 
– HUỲNH CÔNG PHÁP  TRẦN HỮU PHÚC – LÊ ĐÌNH QUANG PHÚC – 
TRẦN ĐÌNH KHÔI QUỐC – LÊ QUANG SƠN – PHAN CAO THỌ  NGUYỄN ĐỨC TIẾN – 
NGUYỄN MẠNH TOÀN – LƯU TRANG – CAO XUÂN TUẤN 
– NGUYỄN NGỌC VŨ

I. Thông tin về Đảng bộ Đại học Đà Nẵng

Đảng bộ ĐHĐN là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng gồm 8 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với tổng số đảng viên là 1.317 sinh hoạt tại 98 chi bộ dưới cơ sở (số liệu tính đến 15/6/2020).

STT

Đảng bộ

Số điện thoại

Văn phòng cấp ủy

Số

chi bộ

Số

đảng viên

Đảng viên

là sinh viên

1.

Trường Đại học Bách khoa

02363.842.109

20

355

81

2.

Trường Đại học Kinh tế

02363.950.883

18

270

74

3.

Trường Đại học Sư phạm

02363.733.328

17

181 36

4.

Trường Đại học Ngoại ngữ

02363.699.920

12

147

41

5.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

02363.863.940

9

108

11

6.

Cơ quan Đại học Đà Nẵng

02363.849.889

15

175

22

7.

Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn

02363.962.527

4

43

5

8.

Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum

0606.287.771

3

38

7

Tổng cộng

98

1317

277