Cựu sinh viên Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng với khát vọng “Ngân hàng số” trên cương vị mới lãnh đạo MB

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Quân đội (MB) vừa bổ nhiệm anh Phạm Như Ánh, cựu sinh viên (SV) Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (DUE) tham gia Ban Điều hành của MB, trực tiếp phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp lớn (CIB).

Cựu sinh viên Đại học Đà Nẵng vinh dự trong top 20 thanh niên tiêu biểu Đông Nam Á tiếp kiến các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN lần thứ 36

Lê Anh Tiến là cựu sinh viên tại Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học (ĐH) Bách khoa, ĐHĐN, vinh dự được bình chọn là một trong top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

12

BÀI VIẾT MỚI