Thông báo học bổng chương trình hè của Đại học Mykolas Romeris, Cộng hòa Lithuania

05/06/2019

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Đại học Mykolas Romeris (MRU), Lithuania, Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN thông báo học bổng chương trình hè của MRU nội dung cụ thể như sau:

 

Chủ đề trường hè 2019: Văn hóa, Truyền thông, Di sản, An ninh

 

Đại học Mykolas Romeris (MRU), Lithuania

 

Thời gian: Từ ngày 22/7/2019 đến ngày 09/8/2019 (03 tuần)

Học bổng: 02 suất học bổng đối tác đặc biệt dành cho sinh viên ĐHĐN

 

Học bổng gồm: 70% phí chương trình (bao gồm ăn ở tại trường và chi phí các ngày cuối tuần). Những sinh viên được nhận học bổng đặc biệt chỉ phải trả 200 Euro cho chương trình trong 03 tuần.

 

Thời hạn: Sinh viên nộp hồ sơ trước ngày 10/6/2019 theo địa chỉ: https://apply.mruni.eu/cifts/cference/135-nondegree-studies-mru-summer-university-2019?search=112962.

 

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website: http://summer.mruni.eu/

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN