Các bài tập phát triển thể lực chung dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng tự tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng trong mùa dịch

24/03/2020

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo, khuyến cáo của các cơ quan chức năng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 thông báo để sinh viên tạm nghỉ học để phòng tránh sự lây lan. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tự tập luyện, tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng trong mùa dịch, Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng xây dựng các bài tập phát triển thể lực chung.

 

Bài khởi động chung (Zumba – carnaval):

 

 

Bài tập phát triển thể lực chung 1 (Bài tập Tabata):

 

 

Bài tập phát triển thể lực chung 2 (Bài tập Tabata)

 

Mô tả: Các bạn tập luyện các động tác 30 giây và nghỉ 10 giây sau đó chuyển động tác khác.

Lưu ý: Tập nhẹ nhàng và nâng dần cường độ tập luyện tuỳ vào khả năng đáp ứng thể lực của từng người.

 

Bài thả lỏng sau khi tập các bài tập Phát triển chung:

 

https://www.facebook.com/KhoaGDTC.DHDN/videos/671097153636789/UzpfSTEwMDAwMTkwNzgyMTk2MzozNzI4MzAyMDIwNTc2Njg5/

 

Các bạn sinh viên hãy tự tập luyện, tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng trong mùa dịch.