Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2023 (SV_STARTUP-2023)

31/08/2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Quyết định số 2522/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2023 (SV_STARTUP-2023).

Kính mời xem Quyết định số 2522/QĐ-BGDĐT dưới đây. 

Tin Ban Công tác HSSV ĐHĐN 

In
68 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI