Các chương trình liên kết

15/02/2012

I.       Chương trình liên kết do Đại học Đà Nẵng cấp bằng:

1.      Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lựong cao PFIEV (Pháp):

-         Đối tác: Lycée Louis Legrand Paris (Pháp)

-         Triển khai từ năm 1999 tại Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

-         Đào tạo:  Kỹ sư Sản xuất tự động; Kỹ sư Tin học công nghiệp

2.      Chương trình Việt –Nhật :

-         Đối tác: Nagaoka University of Technology (Nhật bản)

-         Triển khai từ năm 2006 tại Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

-         Đào tạo:  Kỹ sư Xây dựng

3.      Chương trình tiên tiến Hệ thống Số ECE

-         Đối tác: University of Washington, Seatle University, Texas Tech University (Hoa kỳ)

-         Triển khai từ năm 2005 tại Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

-         Đào tạo:  Kỹ sư Điện tử Viễn thông

4.      Chương trình tiên tiến Hệ thống Nhúng ES

-         Đối tác: Portland State University (Hoa kỳ)

-         Triển khai từ năm 2008 tại Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

-         Đào tạo:  Kỹ sư Điện

5.      Chương trình Kỹ sư Hóa dầu

-         Đối tác: Viện Đại học Nam-Toulon-Var (Pháp)

-         Triển khai từ năm 1995 tại Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

-         Đào tạo:  Kỹ sư Hóa dầu

6.      Chương trình liên kết đào tạo “3+1”, “2+2”

-         Đối tác: Đại học Dân tộc Quảng Tây (Trung Quốc)

-         Triển khai từ năm 2004 tại các trường thành viên -Đại học Đà Nẵng

-         Đào tạo: Tiếng Việt, Cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Ngôn ngữ và Văn hóa…

II.    Chương trình liên kết do trường đối tác cấp bằng:

1.      Chương trình đào tạo Thạc sĩ Logistic & Transport

-         Đối tác: L’Université de Liège (Vương quốc Bỉ)

-         Triển khai từ năm 2007 tại Ban KH&ĐTSĐH-Đại học Đà Nẵng

-         Đào tạo:  Thạc sĩ chuyên ngành Logistic

2.      Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ đa ngành:

-         Đối tác: L’Université de Nice Sophia-Antipolis (Pháp)

-         Triển khai từ năm 2009 tại Viện Anh ngữ - Đại học Đà Nẵng

-         Đào tạo:  Thạc sĩ Khoa học máy tính; Điện tử-Hệ thống nhúng; Quản lý nguồn nước; E-Tourisme; Luật quốc tế; MBA

3.      Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ:

-         Đối tác: The University of Stirling (Anh quốc)

-         Triển khai từ năm 2008 tại Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng

-         Đào tạo:  Thạc sĩ Quản trị truyền thông; Quan hệ quần chúng

4.      Chương trình liên kết đào tạo cử nhân:

-         Đối tác: Towson University (Hoa kỳ)

-         Triển khai từ năm 2005 tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

-         Đào tạo:  Cử nhân Quản trị kinh doanh

5.      Chương trình liên kết đào tạo cử nhân:

-         Đối tác: Sunderland University (Anh quốc)

-         Triển khai từ năm 2005 tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

-         Đào tạo:  Cử nhân Quản trị kinh doanh

6.      Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ:

-         Đối tác: Shu-Te University (Đài Loan)

-         Triển khai từ tháng  9 năm 2011 tại Viện Anh ngữ - Đại học Đà Nẵng

-         Đào tạo: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

 

 

In
417 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI