Đại học Đà Nẵng chú trọng quản lý, đảm bảo chất lượng dạy-học trực tuyến

09/04/2020

Ngày 06/4/2020, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa ban hành Hướng dẫn số 1222/ĐHĐN-ĐBCL về việc đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) đối với các học phần theo phương thức đào tạo trực tuyến (ĐTTT). Đây là sự chủ động, nhạy bén, kịp thời của ĐHĐN trước yêu cầu quản lý, bước đầu tự xây dựng “tiêu chuẩn” ĐBCLGD đối với việc triển khai đào tạo trực tuyến và từ xa; trước mắt để  khắc phục khó khăn, gián đoạn học tập của sinh viên trong thời kỳ phòng tránh dịch Covid-19, đồng thời sẵn sàng triển khai hình thức đào tạo này và đào tạo hỗn hợp (ĐTHH) (blended learning) trong thời gian đến trước xu thế đa dạng hóa phương thức đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới giáo dục đào tạo (GDĐT).

Tập huấn triển khai Hệ thống LMS tại Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN

Theo Hướng dẫn 1222/ĐHĐN-ĐBCL, ĐHĐN đặt ra các yêu cầu, cơ sở khoa học và hướng dẫn chi tiết để các cơ sở đào tạo thành viên, trực thuộc cần thực hiện trên cơ sở công văn của Bộ GDĐT (số 988/BGDĐT-GDĐH ngày 23/3/2020) về việc ĐBCLGD theo phương thức đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, để công nhận kết quả học tập theo phương thức ĐTTT, “cơ sở đào tạo phải đảm bảo các hệ thống quản lý học tập (LMS), hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS) với đầy đủ công cụ học liệu, hệ thống mô phỏng thí nghiệm, thực hành…”. Các trường, đơn vị thành viên của ĐH Đà Nẵng phải triển khai giám sát quá trình đào tạo, có hệ thống thi-kiểm tra đánh giá trực tuyến đảm bảo trung thực, khách quan theo chuẩn đầu ra (CĐR) của từng học phần; lưu hồ sơ quản lý việc dạy-học và đánh giá kết quả học tập…”.

Hỗ trợ kỹ thuật tại studio thu bài giảng điện tử cho giảng viên Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN

Theo PGS.TS. Đinh Thành Việt-Trưởng ban Ban ĐBCLGD ĐH Đà Nẵng, vai trò của giảng viên trong ĐTTT được đặc biệt chú trọng, đặc biệt trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy trực tuyến, rà soát lại đề cương chi tiết học phần theo phương thức ĐTTT. Cơ sở đào tạo xây dựng quy định cụ thể đối với ĐTTT, đặc biệt là quy định đối với mỗi học phần về thời lượng ĐTTT (trong tuần) phù hợp để giảng viên thực hiện nhiệm vụ ĐTTT trên nguyên tắc đảm bảo tốt, đầy đủ các CĐR của học phần cho người học; có thể điều chỉnh, tinh giản bớt một số nội dung giảng dạy ít quan trọng trong đào tạo truyền thống khi thực hiện ĐTTT nhưng phải “đảm bảo sự tương đương giữa các CĐR của học phần theo phương thức ĐTTT với phương thức tập trung truyền thống”. Trường hợp một số CĐR học phần không thể giảng dạy theo phương thức ĐTTT thì có thể xem xét, áp dụng phương thức ĐTHH, dạy trực tuyến những nội dung mang tính lý thuyết và triển khai các phần thực hành, thí nghiệm khi sinh viên trở lại học tập trung, PGS.TS. Đinh Thành Việt cho biết.

 Sinh viên bảo vệ đề tài Capstone online tại Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN

Vai trò chủ động, tự giác của người học và sự gắn kết với giảng viên được nhấn mạnh, theo đó giảng viên phải thông báo cho người học đề cương chi tiết, kế hoạch giảng dạy (theo phương thức ĐTTT); khuyến khích giảng viên thiết kế học phần phát huy tính chủ động, tích cực, “lấy người học làm trung tâm”; hỗ trợ người học tương tác, thảo luận và phát triển các kỹ năng cần thiết. Điều quan trọng là giảng viên phải triển khai tốt việc đào tạo theo CĐR, hướng tới giúp người học đạt được các CĐR của học phần cũng như của mỗi buổi học. Các CĐR của mỗi buổi học phải cụ thể, đo lường đánh giá được và góp phần hỗ trợ, giúp người học đạt được các CĐR của học phần, PGS.TS. Đinh Thành Việt nhấn mạnh.

ĐHĐN cũng giao “các cơ sở đào tạo quyết định phương thức kiểm tra đánh giá học phần trực tuyến” với yêu cầu các bài thi, kiểm tra/đánh giá phải được thực hiện nhất quán với mô tả trong đề cương chi tiết học phần (theo phương thức ĐTTT), đảm bảo độ tin cậy, đánh giá được mức độ đạt các CĐR của người học.

Ứng dụng CNTT hiệu quả trong dạy và học trực tuyến

Trước đó, ngay từ ban đầu khi sinh viên phải tạm nghỉ để phòng tránh Covid-19, nhiều trường, đơn vị thành viên của ĐH Đà Nẵng (Trường ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ…) đã sớm xây dựng, ban hành kế hoạch đào tạo theo phương thức ĐTTT để giảm thiểu gián đoạn ảnh hưởng việc học tập;  tập huấn sử dụng các phần mềm dạy-học trực tuyến; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin … dần đưa việc dạy-học trực tuyến vào nề nếp.

Nhiều sáng kiến phát triển công cụ học liệu đã được các giảng viên ĐHĐN thực hiện trong quá trình ĐTTT. Các trường, đơn vị thành viên của ĐH Đà Nẵng thường xuyên tiếp nhận phản hồi trực tuyến từ người học, qua đó giúp nhà trường, giảng viên điều chỉnh, cải tiến kịp thời các hoạt động dạy-học trực tuyến. “Nhờ học trực tuyến mà em biết và ứng dụng thuần thục nhiều phần mềm học online như LMS, MS Teams, Zoom…, cải thiện kỹ năng thông qua cách nộp bài, làm bài tập nhóm”, sinh viên Nguyễn Thị Hồng Nhung, chuyên ngành Kỹ thuật Tàu thuỷ Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng chia sẻ.

Sinh viên rèn luyện thói quen, kỹ năng học trực tuyến

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc, đào tạo trực tuyến là biện pháp tình thế trong thời kỳ phòng tránh dịch Covid-19, hiện tại Bộ chưa đặt ra những tiêu chuẩn chất lượng “nghiêm ngặt”, song trước mắt các trường cần có trách nhiệm giải trình về các điều kiện ĐBCLGD, đảm bảo CĐR các học phần dạy-học trực tuyến. Bộ GDĐT đang xây dựng quy chế mới về đào tạo chính quy (bậc đại học), theo đó sẽ bổ sung quy định cho phép các khoá chính quy, vừa học vừa làm có thể đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo trực tiếp (blended learning).

Với sự nhạy bén, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo ĐH Đà Nẵng, sự vào cuộc chủ động, tích cực của các trường, đơn vị thành viên cho thấy ĐH Đà Nẵng đã sớm thích ứng, đẩy nhanh các điều kiện để triển khai hiệu quả, đặc biệt chú trọng quản lý ĐBCLGD đối với phương thức đào tạo trực tuyến và từ xa, thêm sự lựa chọn phương thức đào tạo phù hợp, phổ biến nhằm tận dụng lợi thế ứng dụng công nghệ mới trong cách mạng 4.0 đã và đang được nhiều trường ĐH trên thế giới áp dụng hiệu quả, xem đây vừa là giải pháp để ứng phó với dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp hiện nay vừa là xu hướng đào tạo lâu dài trong tương lai.

Xem Hướng dẫn số 1222/ĐHĐN-ĐBCL về việc ĐBCLGD đối với các học phần theo phương thức ĐTTT tại đây

Tin Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục và Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

 

In
3591 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI