Thông báo kết quả xét Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Đại học Đà Nẵng” năm học 2021-2022

12/10/2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có Thông báo số 3928/ĐHĐN-HSSV ngày 12/10/2022 thông báo kết quả xét Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học ĐHĐN” năm học 2021-2022.

Kính mời xem Thông báo số 3928/ĐHĐN-HSSV dưới đây. 

Tin Ban Công tác HSSV ĐHĐN

In
295 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI