Thông báo mời cán bộ, giảng viên và người học của ĐHĐN đăng ký hoặc gia hạn tài khoản để truy cập tài nguyên số của ĐHĐN

17/05/2023

Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông (TT-HL&TT) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) kính mời cán bộ, giảng viên và người học (sinh viên, học viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh) của ĐHĐN đăng ký hoặc gia hạn tài khoản để được truy cập (miễn phí) tài nguyên số của ĐHĐN trên Hệ thống Mạng Thư viện ĐHĐN tại địa chỉ: 

http://libs.udn.vn/primo-explore/search?vid=udn

1. Đối với cán bộ, giảng viên và người học chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký trực tuyến tại đây

2. Đối với cán bộ, giảng viên và người học đã có tài khoản nhưng hết thời hạn (sau 01 năm sử dụng) có nhu cầu gia hạn

Vui lòng gửi đăng ký gia hạn về địa chỉ email: tailieusodhdn@ac.udn.vn, cc: tailieuso@ac.udn.vn

Nội dung Email đăng ký/gia hạn:

“Kính gửi: Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN

Tôi tên là:

Đơn vị công tác (khoa/phòng/ban/trung tâm thuộc trường/đơn vị):

Email:                                   

Điện thoại:

Tên đăng nhập (do Trung tâm cấp trước đây):

Tôi đăng ký/gia hạn tài khoản truy cập Cổng thông tin Hệ thống Mạng Thư viện ĐHĐN năm 2023./.”

Trung tâm TT-HL&TT ĐHĐN sẽ xác nhận, gửi thông tin tài khoản đăng ký hoặc gia hạn qua email của người đăng ký/gia hạn để kích hoạt tài khoản trong vòng 05 ngày làm việc (kể từ khi đăng ký hoặc gia hạn).

Thông tin xin liên hệ qua email: 

tailieusodhdn@ac.udn.vn,

cc: tailieuso@ac.udn.vn

Kính mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Thầy/Cô, Anh/Chị.

Trân trọng cám ơn./.

Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN

In
195 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI