Thông báo mời giảng viên và cán bộ Đại học Đà Nẵng tham dự UQ-Vietnam Professional Development Seminar về E-learning và Đảm bảo chất lượng

13/04/2012

Thông báo mời giảng viên và cán bộ Đại học Đà Nẵng tham dự  UQ-Vietnam Professional Development Seminar về E-learning và Đảm bảo chất lượng

 

Kính mời giảng viên và cán bộ Đại học Đà Nẵng đăng ký tham dự

UQ-Vietnam Professional Development Seminar

Về E-learning và Đảm bảo chất lượng

·        Địa chỉ đăng ký: www.uq.edu.au/vietnampdss/registration

·        Ngôn ngữ tọa đàm: tiếng Anh

·        Hạn cuối đăng kí qua mạng: Trước ngày 19 tháng 04 năm 2012

·        Topic 1:  “eLearning: Teaching and learning for a 21st century world”

Thời gian: Từ 9 giờ đến 12 thứ sáu ngày 27 tháng 04 năm 2012 tại Hội trường Đại học Đà Nẵng số 41 Lê Duẩn.

·        Topic 2:   “Assurance of assessment quality in Higher Education”

Thời gian:   Từ 14 giờ đến 17 giờ thứ sáu ngày 27 tháng 04 năm 2012 tại Hội trường Đại học Đà Nẵng số 41 Lê Duẩn.

·        Thông tin chi tiết : File đính kèm

 

In
4064 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI