Thông báo tuyển dụng, chuyển ngạch viên chức đợt 1 năm 2012

08/05/2012

Thông báo tuyển dụng, chuyển ngạch viên chức đợt 1 năm 2012

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng, chuyển ngạch viên chức đợt 1 năm 2012, đề nghị các Trường, các đơn vị trực thuộc thông báo rộng rãi cho các đối tượng đủ điều kiện dự tuyển biết và cử cán bộ đăng ký dự tuyển theo thông báo.

Xem chi tiết thông báo và các mẫu văn bản tại file đính kèm.

In
6399 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI