Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN tổ chức Ngày hội việc làm lần thứ V: Kết nối cung - cầu giữa đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực

17/06/2019

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN tổ chức Ngày hội việc làm lần thứ V: Kết nối cung - cầu giữa đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực

BÀI VIẾT MỚI