Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Nam

28/05/2018

Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Nam

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học & công nghệ cấp tỉnh về “Nghiên cứu tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam”, chiều ngày 25/5/2018, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội thảo “Đánh giá tác động của du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam”. Hội thảo có sự tham dự của bà Lê Thủy Trinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Quảng Nam, GS.TS. Nguyễn Trường Sơn – Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế - Chủ nhiệm đề tài cùng các nhà khoa học của Trường Đại học Kinh tế và các nhà quản lý, chuyên gia về du lịch, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành cùng cán bộ phụ trách văn hóa – du lịch địa phương.

 

 

Bà Lê Thủy Trinh phát biểu tại hội thảo

 

Trong lời phát biểu mở đầu, bà Lê Thủy Trinh cho biết hội thảo sẽ là diễn đàn trao đổi, thảo luận về việc đánh giá toàn diện những tác động của ngành du lịch đến sự phát triển của tỉnh Quảng Nam. Thực tiễn cho thấy, ngành du lịch của tỉnh dù đã có những bước phát triển vượt bậc nhưng vẫn chưa thể đáp ứng yêu cầu của một ngành kinh tế mũi nhọn, là đòn bẩy để thúc đẩy nền kinh tế tỉnh. Để Quảng Nam tìm ra những giải pháp đúng hướng, cần sự vào cuộc của các nhà khoa học, các chuyên gia du lịch cùng những nghiên cứu thực tế, từng bước đưa tỉnh nhà trở thành địa phương trọng điểm về du lịch tại miền Trung cũng như của cả nước.

 

PGS.TS. Đoàn Hồng Lê trình bày báo cáo “Tổng quan về tăng trường kinh tế và phát triển ngành du lịch của tỉnh Quảng Nam”

 

GS.TS. Nguyễn Trường Sơn - Chủ nhiệm đề tài với báo cáo tham luận "Tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Quảng Nam”

 

Nhiều giải pháp được đề xuất trong đề tài tham luận  “Hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam” của TS Quách Thị Xuân

 

Cũng tại hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày những đề tài nghiên cứu khoa học nhằm đánh giá, phân tích sâu tác động của du lịch đến nền kinh tế tỉnh như: “Tổng quan về tăng trường kinh tế và phát triển ngành du lịch của tỉnh Quảng Nam” của PGS.TS. Đoàn Hồng Lê – Đại học Duy Tân, “Tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Quảng Nam” của GS.TS. Nguyễn Trường Sơn. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng hiến kế cho ngành du lịch Quảng Nam thông qua những đề tài tham luận như: “Hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam” của TS. Quách Thị Xuân – Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng, “Sự kết hợp giữa các ngành nhằm mục tiêu phát triển du lịch địa phương – Bài học cho tỉnh Quảng Nam” của chuyên gia Võ Vương Nguyên Bình – Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng.

 

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, các cán bộ quản lý văn hóa - du lịch

 

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất có chất lượng của các chuyên gia, cán bộ phụ trách văn hóa – du lịch địa phương như: đẩy mạnh hơn nữa du lịch tại phía Tây Quảng Nam; phát triển các mô hình du lịch lễ hội, văn hóa dân gian, dã ngoại sinh thái, xem xét lại việc đầu tư trọng điểm cho du lịch cho phù hợp; cần cung cấp các dữ liệu, nghiên cứu khoa học cho các nhà quản lý kinh tế... GS.TS. Nguyễn Trường Sơn cho rằng, những đóng góp từ thực tiễn kinh nghiệm quản lý du lịch sẽ góp phần làm phong phú thêm đề tài, từ đó các nhà khoa học sẽ nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp cho những vướng mắc từ cơ sở. Đây cũng là những dữ liệu rất quan trọng mà các nhà hoạch định chính sách, quản lý kinh tế cần nắm bắt để có định hướng đồng bộ, phù hợp cho ngành du lịch tỉnh.

 

Thanh Hoàng – Trung tâm CNTT & TT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

In
352 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI