ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Hướng dẫn thanh toán mua sắm, sửa chữa tài sản thường xuyên từ 5 triệu đến dưới 20 triệu đồng

STT Nội dung thực hiện Đơn vị liên quan Biểu mẫu

1.

- Giấy đề nghị mua sắm, sửa chữa tài sản của phòng/ban có nhu cầu và được lãnh đạo Ban Cơ sở vật chất (CSVC) hoặc Văn phòng (VP) xác nhận.
- Sau khi xác nhận nhu cầu mua sắm, sửa chữa, Ban CSVC hoặc Văn phòng trình giấy đề nghị mua sắm, sửa chữa để Thủ trưởng xem xét, phê duyệt.
- Ban CSVC hoặc VP tổ chức mua sắm, sửa chữa.
* Bộ chứng từ thanh toán do Ban CSVC hoặc VP tập hợp và đề nghị thanh toán bao gồm:
- Giấy đề nghị mua sắm, sửa chữa đã được thủ trưởng phê duyệt
- Giấy đề nghị thanh toán của của nhà cung cấp
- 3 báo giá của 3 nhà cung cấp khác nhau hoặc chứng thư thẩm định giá, phê duyệt báo giá được chọn
- Hợp đồng ghi rõ STK của 2 bên (liên hệ ban KHTC để biết thông tin về STK cụ thể của ĐHĐN)
- Biên bản nghiệm thu và bàn giao tài sản
- Hóa đơn tài chính
- Biên bản giao nhận tài sản (nếu có)
- Biên bản thanh lý
- Ban CSVC hoặc VP tiếp nhận nhu cầu, tổ chức thực hiện mua sắm, sửa chữa.
- Nhà cung cấp
- Biên bản nhận tài sản (C50-HD)

2.

Phương thức thanh toán:
- Thanh toán chuyển khoản

 

 

Biên bản giao nhận tài sản (C50-HD)

 

Print
1647 Rate this article:
No rating