ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Cơ quan Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2022-2023

Sáng ngày 20/12/2022, Cơ quan Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức (CBVC) năm học 2022-202với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện cho hơn 480 CBVC và người lao động.

Toàn cảnh Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHĐN, Thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN; GS.TSKH. Bùi Văn Ga-nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), nguyên Giám đốc ĐHĐN; các đồng chí trong Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN; Bí thư Đảng uỷ Cơ quan, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN, đại diện lãnh đạo các trường ĐH thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc.  


Đoàn Chủ tịch và Thư ký của Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN, Thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN đã đánh giá, tổng kết tình hình, kết quả công tác năm học 2021-2022, theo đó vượt qua khó khăn, tác động bởi đại dịch Covid-19, với sự năng động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế, tập thể Cơ quan ĐHĐN đã nỗ lực, phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; đạt những kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN Thủ trưởng Cơ quan báo cáo tại Hội nghị

Khối đoàn kết, thống nhất trong Cơ quan ĐHĐN tiếp tục được củng cố, phát huy; tính dân chủ, công khai trong mọi hoạt động được chú trọng, đảm bảo; tình hình chính trị tư tưởng, an ninh, quốc phòng trong toàn Cơ quan ĐHĐN ổn định, được giữ vững.

Lãnh đạo Chính quyền, Công đoàn Cơ quan ĐHĐN nắm bắt, giải quyết kịp thời những đề xuất, nguyện vọng chính đáng của CBVC; Đời sống vật chất, tinh thần của CBVC tiếp tục được quan tâm, cải thiện. 


GS.TSKH. Bùi Văn Ga phát biểu ý kiến

Các văn phòng, ban chức năng và các viện, khoa, trung tâm trực thuộc thể hiện rõ vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc ĐHĐN trong lãnh đạo, điều hành, tác nghiệp và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. CBVC thể hiện tinh thần trách nhiệm, hợp tác, ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đóng góp vào kết quả chung của ĐHĐN thể hiện như 10 sự kiện, dấu ấn nổi bật năm 2022.  

Ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của tập thể Cơ quan và CBVC, Giám đốc ĐHĐN Nguyễn Ngọc Vũ cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn hạn chế, đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, đóng góp trí tuệ, đề xuất giải pháp để tập trung khắc phục hiệu quả trong thời gian đến.


Khen thưởng các cá nhân đạt Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”

Nhấn mạnh bối cảnh, yêu cầu hội nhập, cạnh tranh trong giáo dục ĐH ngày càng cao, đòi hỏi tinh thần tự chủ, trí tuệ, đoàn kết để thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023, trong đó Cơ quan ĐHĐN có vai trò tham mưu chiến lược, điều hành và tổ chức thực hiện, Giám đốc ĐHĐN đề nghị Đảng ủy Cơ quan triển khai đợt sinh hoạt nâng cao nhận thức trong Đảng viên, CBVC về tự chủ với phương châm hành động “chuyển từ thụ động sang chủ động”, bám sát chủ đề năm học: “Tăng cường quan hệ với doanh nghiệp và đẩy mạnh hợp tác quốc tế”; chú trọng truyền thông nội bộ để tiếp tục phát huy khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Cơ quan ĐHĐN.


Khen thưởng các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

Giám đốc ĐHĐN đã triển khai, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể củng cố, tăng cường khối đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trong CBVC và sinh viên; Tham mưu tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; Hoàn thiện “Chiến lược phát triển ĐHĐN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, khẩn trương triển khai “Đề án phát triển ĐHĐN thành ĐH Quốc gia”;

Khen thưởng các​ cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

Các đơn vị đào tạo trực thuộc tập trung làm tốt công tác tuyển sinh 2023, nhạy bén trong mở các ngành đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu xã hội; Đổi mới công tác giao đề tài KHCN theo hướng đặt hàng, giao nhiệm vụ gắn với các vấn đề cấp thiết của thực tiễn; Tổ chức các hội nghị, hội thảo tầm vóc quốc gia, quốc tế; Đẩy mạnh trao đổi giảng viên, sinh viên và hợp tác quốc tế, trọng tâm triển khai thành công Dự án Đổi mới Giáo dục Đại học (PHER) cùng hai ĐH Quốc gia; Tham mưu đẩy mạnh kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, các chương trình đào tạo và xếp hạng ĐH; Tăng cường công tác sinh viên; kết nối, hợp tác với doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo-khởi nghiệp;

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Tiếp tục đổi mới quản trị ĐH gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và tác nghiệp; Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, đầu tư, cơ sở vật chất; Tiếp tục chú trọng để nâng cao thu nhập cho CBVC và người lao động, góp phần thu hút, giữ chân người tài; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra-thi đua, khen thưởng đảm bảo thực chất; Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ Dự án Xây dựng ĐHĐN (tại Hoà Quý-Điện Ngọc), đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của ĐHĐN, Giám đốc ĐHĐN-Thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh.

Trao Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho các tập thể, cá nhân 

Hội nghị đã nghe, thảo luận và nhất trí cao với các nội dung được trình bày: Báo cáo Tổng kết, Phương hướng năm học 2022-2023; Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân (ThS. Đàm Hùng Phi trình bày); Báo cáo tài chính (ThS. Lê Thị Minh Hằng trình bày); Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý từ các Hội nghị CBVC cơ sở (ThS. Nguyễn Bắc Nam trình bày), qua đó đã cung cấp đầy đủ các nội dung, thông tin, số liệu liên quan cho CBVC và người lao động.

Trong không khí dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, đề xuất cần đánh giá có tính khái quát ĐHĐN chưa bao giờ có những kết quả nổi bật, toàn diện như ngày nay (trong đó có vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của Cơ quan ĐHĐN); tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh của toàn ĐHĐN để xúc tiến Đề án phát triển ĐHĐN thành ĐH Quốc gia Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị; có giải pháp phù hợp, hỗ trợ một số đơn vị trực thuộc tăng chỉ tiêu tuyển sinh, đáp ứng nhu cầu xã hội…

Trao Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho cá nhân 

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu, giải trình làm rõ các ý kiến của đại biểu. Giám đốc-Thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN giao lãnh đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của CBVC trên tinh thần trách nhiệm cao.

Hội nghị CBVC đã tiến hành giới thiệu, bầu Ban Thanh tra Nhân Dân nhiệm kỳ 2022-2024 với 03 thành viên. Nhân dịp này, Cơ quan ĐHĐN khen thưởng các tập thể, cá nhân gồm: 04 cá nhân được tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”; 02 tập thể, 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 06 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì có quá trình cống hiến; 02 CBVC, nhà giáo được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và 03 tập thể, 17 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN.


Chính quyền và Công đoàn ký kết giao ước thi đua

Hội nghị đã biểu quyết, thống nhất cao với 06 chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành trong năm học 2022-2023; thông qua Nghị quyết Hội nghị CBVC Cơ quan ĐHĐN, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
3042 Rate this article:
No rating