ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Điểm tin Rubik News Đại học Đà Nẵng (số 3 tháng 8/2023)

Theo dòng tin tức, thời sự, Điểm tin Rubik News là chuyên mục tổng hợp tin nổi bật của Đại học Đà Nẵng cũng như các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc, qua đó cùng nhìn lại những sự kiện, hoạt động trong thời gian qua, ngày càng gắn kết với người học, các đối tác, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đồng hành trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp phát triển vùng và đất nước: 


Kính mời xem tin chi tiết tại đây

Kính mời xem tin chi tiết tại đây 

Kính mời xem tin chi tiết tại đây

Kính mời xem tin chi tiết tại đây

Kính mời xem tin chi tiết tại đây


Kính mời xem tin chi tiết tại đây.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Kính mời xem thêm các Điểm tin Rubik News tháng 8/2023: 

Điểm tin Rubik News Đại học Đà Nẵng (số 1 tháng 8/2023)

Điểm tin Rubik News Đại học Đà Nẵng (số 2 tháng 8/2023)

Print
73 Rate this article:
No rating