ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Hướng dẫn thanh toán công tác phí trong nước

STT Nội dung thực hiện Đơn vị liên quan Biểu mẫu

1.

Bộ chứng từ bao gồm:
-Giấy mời, giấy triệu tập kế hoạch công tác được lãnh đạo phê duyệt
-Giấy đi đường (ghi rõ thời gian đi, về và xác nhận của Cơ quan cả nơi đi và nơi đến công tác).
-Giấy đề nghị thanh toán hoặc Bảng kê công tác phí đối với trường hợp thanh toán theo đoàn
-Thẻ lên máy bay (trường hợp CB được đi máy bay)
-Vé tàu, vé xe
-Vé taxi (trường hợp từ 200.000 đồng phải có hóa đơn tài chính)
-Hóa đơn thuê phòng nghỉ / hoặc khoán chi.
*Lưu ý:
-Đối với trường hợp ngoài quy chế CTNB, nếu đi công tác bằng máy bay phải được thủ trưởng đơn vị cho phép và phê duyệt trên giấy đi đường, Sau đó cán bộ đi công tác liên hệ với Văn phòng đặt mua vé máy bay
-Định mức thanh toán theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành
- Cán bộ đi công tác
-Văn phòng phát hành Giấy đi đường
-Giấy đề nghị thanh toán 
-Giấy đi đường (mẫu C06-HD)

2.

Phương thức thanh toán:
- Thanh toán chuyển khoản

 

 

Print
1432 Rate this article:
4.0