LIÊN KẾT KHÁC

Thi đua - Khen thưởng

Về việc thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2020

03/03/2020

Bộ GDĐT vừa thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2020, việc xét tặng dành cho các sáng chế, công trình nghiên cứu đã được ứng dụng trong thực tế thuộc 5 lĩnh vực chính.

Đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Độc lập

10/01/2020

Đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Độc lập

Công văn góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định Thi đua - Khen thưởng tại ĐHĐN

09/01/2020

Công văn góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định Thi đua - Khen thưởng tại ĐHĐN.

1234