ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Báo chí viết về Đại học Đà Nẵng (Tháng 5/2023)

Báo Công an Đà Nẵng: Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho 9 Tiến sĩ và 40 Thạc sĩ

https://cadn.com.vn/trao-bang-tot-nghiep-cho-9-tien-si-va-40-thac-si-post277241.html

Báo Quảng Nam: Sinh viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, ĐHĐN đạt Quán quân Cuộc thi Bệ phóng khởi nghiệp

https://baoquangnam.vn/khoi-nghiep/sinh-vien-vien-nghien-cuu--dao-tao-viet-anh-doat-quan-quan-cuoc-thi-be-phong-khoi-nghiep-142177.html

Báo Giáo dục và Thời đại: Giáo dục hòa nhập quốc tế nhưng không hòa tan

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-hoa-nhap-quoc-te-nhung-khong-hoa-tan-post635782.html

Báo Sài Gòn giải phóng: Đường lên đỉnh ECONOMICS, sân chơi kiến thức dành cho sinh viên Đà Nẵng

https://www.sggp.org.vn/duong-len-dinh-economics-san-choi-kien-thuc-danh-cho-sinh-vien-da-nang-post688731.html

Báo Giáo dục Việt Nam: Sinh viên ngành Y Sinh chế tạo chế phẩm hỗ trợ đắc lực cho người nuôi tôm

https://giaoduc.net.vn/sv-nganh-y-sinh-che-tao-che-pham-ho-tro-dac-luc-cho-nguoi-nuoi-tom-post234868.gd

Báo Đà Nẵng: Nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên

https://baodanang.vn/channel/5411/202305/nuoi-duong-niem-dam-me-sang-tao-khoi-nghiep-trong-sinh-vien-3944711/

Báo VnExpress: Gần 1200 thí sinh tham gia Da Nang Code League 2023

https://vnexpress.net/gan-1-200-thi-sinh-tham-gia-da-nang-code-league-2023-4602560.html

Báo Quảng Nam: Sinh viên Đại học Đà Nẵng đạt giải Dự án quốc tế trực tuyến không biên giới HARMONY

https://baoquangnam.vn/cong-nghe-va-cuoc-song/sinh-vien-dai-hoc-da-nang-dat-giai-du-an-quoc-te-truc-tuyen-khong-bien-gioi-harmany-142023.html

Tạp chí Đông Nam Á: Chung kết cuộc thi sáng tạo RoboCar 2023 lần IV – sân chơi học thuật, trí tuệ

https://tapchidongnama.vn/chung-ket-cuoc-thi-sang-tao-robocar-2023-lan-iv-san-choi-hoc-thuat-tri-tue/

Báo Sinh viên Việt Nam: L-CLUB nơi kết nối và lan tỏa yêu thương của sinh viên Đại học Đà Nẵng

https://svvn.tienphong.vn/l-club-noi-ket-noi-va-lan-toa-yeu-thuong-cua-sinh-vien-dai-hoc-da-nang-post1532290.tpo

Báo Giáo dục và Thời đại: Nữ giảng viên đam mê hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

https://giaoducthoidai.vn/nu-giang-vien-dam-me-hoat-dong-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-post637580.html

Tạp chí Điện tử Kinh tế Công nghệ: Hội thảo “Thu hút sinh viên quốc tế và các mục tiêu phát triển bền vững thời kỳ hậu Covid-19” thuộc Dự án HEIsCITI

https://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202304/hoi-thao-thu-hut-sinh-vien-quoc-te-va-cac-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-thoi-ky-hau-covid-19-thuoc-du-an-heisciti-f4e0eec/

Báo Quảng Nam: Nhiều tác giả được khen thưởng về hoạt động khoa học công nghệ và khởi nghiệp

https://baoquangnam.vn/giao-duc/dai-hoc-da-nang-nhieu-tac-gia-duoc-khen-thuong-ve-hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe-va-khoi-nghiep-142699.html

Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng: Huyện Hòa Vang ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Kinh tế-ĐH Đà Nẵng

https://www.dangbodanang.vn/dangbotructhuoc/quanuyhuyenuy/hoavangkyketthoathuanhoptacvoitruongdaihockinhtedaihocdanang/id/18227

Báo Giáo dục và Thời đại: Viện Công nghệ quốc tế DNIIT-ĐHĐN: Đóng góp ý tưởng giảm thiểu rác thải nhựa

https://giaoducthoidai.vn/dong-gop-y-tuong-giam-thieu-rac-thai-nhua-tai-hue-post640615.html

Tạp chí Đông Nam Á: Tập đoàn Lotte Hàn Quốc trao học bổng khuyến học 2023 dành cho sinh viên

https://tapchidongnama.vn/tap-doan-lotte-han-quoc-khoi-dong-hoc-bong-khuyen-hoc-2023-danh-cho-sinh-vien-viet-nam/

Báo Đà Nẵng: Quả ngọt từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

https://baodanang.vn/channel/5433/202305/qua-ngot-tu-hoat-dong-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-3945013/

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
124 Rate this article:
No rating