ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Đại học Đà Nẵng công bố ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông năm 2021

Đại học (ĐH) Đà Nẵng vừa công bố chính thức ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào các trường ĐH thành viên, các đơn vị đào tạo trực thuộc.

Theo đó, ngưỡng nhận đăng ký xét tuyển của các Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế-ĐH Đà Nẵng đều từ 15-18 điểm tùy theo ngành; Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐH Đà Nẵng từ 15-17 điểm; Trường ĐH Sư phạm-ĐH Đà Nẵng tất cả các ngành đều có ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển là 15 điểm. Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với các ngành đào tạo giáo viên, ngành sức khỏe có chứng chỉ hành nghề sẽ được công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào.

Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển là tổng điểm 03 môn của tổ hợp xét tuyển có nhân hệ số, quy về thang điểm 30, cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
Tin Ban Đào tạo ĐHĐN

Print
173 Rate this article:
No rating