ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

1

1
Print
339 Rate this article:
No rating
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Đại học Đà Nẵng

15/04/2020

Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Đại học Đà Nẵng

Tin tức

Quy định về mức thu và hình thức thu các loại phí cho hoạt động tuyển sinh năm 2020

04/02/2020

Quy định về mức thu và hình thức thu các loại phí cho hoạt động tuyển sinh năm 2020

Thông báo

Thông báo về việc Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2019

30/01/2020

Thông báo về việc Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2019

Thông báo

Thông báo về việc Triển khai công tác tự kiểm tra tài chính và phê duyệt quyết toán năm 2019

02/01/2020

Thông báo về việc Triển khai công tác tự kiểm tra tài chính và phê duyệt quyết toán năm 2019

Thông báo

Công văn về việc rà soát, thực hiện công tác thanh quyết toán năm 2019

15/10/2019

Công văn về việc rà soát, thực hiện công tác thanh quyết toán năm 2019

Thông báo

1234567