ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Hướng dẫn thanh toán mua sắm, sửa chữa tài sản thường xuyên từ 20 triệu đến dưới 100 triệu đồng

STT Nội dung thực hiện Đơn vị liên quan Biểu mẫu

1.

- Giấy đề nghị mua sắm, sữa chữa tài sản của phòng/ban có nhu cầu và được lãnh đạo Ban Cơ sở vật chất (CSVC) xác nhận.
- Sau khi xác nhận nhu cầu mua sắm, sửa chữa, Ban CSVC trình giấy đề nghị mua sắm, sữa chữa để Thủ trưởng xem xét, phê duyệt.
- Ban CSVC tổ chức mua sắm, sữa chữa.
* Bộ chứng từ thanh toán do Ban CSVC tập hợp và đề nghị thanh toán bao gồm:
- Giấy đề nghị mua sắm, sữa chữa đã được thủ trưởng phê duyệt
- Giấy đề nghị thanh toán của của nhà cung cấp
- 3 báo giá của 3 nhà cung cấp khác nhau hoặc chứng thư thẩm định giá, phê duyệt báo giá được chọn
- Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Quyết định chọn nhà cung cấp
- Biên bản thương thảo hợp đồng
- Hợp đồng ghi rõ STK của 2 bên (liên hệ ban KHTC để biết thông tin về STK cụ thể của ĐHĐN)
- Biên bản nghiệm thu và bàn giao tài sản
- Phụ lục 08a (Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng)
- Hóa đơn tài chính
- Biên bản giao nhận tài sản (mẫu số C50-HD)
- Biên bản thanh lý
- Ban CSVC tiếp nhận nhu cầu, tổ chức thực hiện mua sắm, sữa chữa.
- Nhà cung cấp
- Biên bản nhận tài sản (C50-HD)

2.

Phương thức thanh toán:
- Thanh toán chuyển khoản

 

 

Print
8782 Rate this article:
4.0