ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Thêm 04 chương trình đào tạo của Trường ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN đạt chuẩn chất lượng quốc tế sau đợt đánh giá ngoài lần thứ 162 của AUN-QA

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có thêm 04 chương trình đào tạo (CTĐT) gồm: Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Marketing (Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN) và Ngôn ngữ Anh (Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN) được đánh giá đạt chuẩn chất lượng quốc tế (AUN-QA) sau đợt đánh giá ngoài lần thứ 162 (tháng 10/2019).

 Đoàn đánh giá ngoài AUN-QA lần thứ 162

Hội đồng Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN) đã đánh giá cả 04 CTĐT của các trường ĐH Kinh tế và ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN đạt chuẩn chất lượng khu vực Đông Nam Á (AUN-QA) với chất lượng khá cao (mức 5/7).

Bộ Tiêu chuẩn của AUN-QA có 18 tiêu chuẩn với 74 tiêu chí. Mỗi tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đều có trọng số như nhau, điểm đánh giá của toàn bộ chương trình là điểm trung bình cộng của cả 74 tiêu chí. 4 là ngưỡng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của AUN. Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 7 mức cụ thể như sau: 1 = không có gì (không có tài liệu, kế hoạch, minh chứng ); 2 = chủ đề này của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong mới chỉ nằm trong kế hoạch; 3 = có tài liệu, nhưng không có minh chứng rõ ràng; 4 = có tài liệu và minh chứng; 5 = có minh chứng rõ ràng về hiệu quả trong lĩnh vực xem xét; 6 = chất lượng tốt; 7 = xuất sắc.

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại ngữ với Trưởng đoàn AUN-QA

Đoàn đánh giá ngoài lần thứ 162 của AUN do TS. Wyona C. Patalinghug - Phó Chủ tịch Hội đồng ĐBCL AUN-QA làm trưởng đoàn cùng các thành viên là chuyên gia kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế đối với các lĩnh vực, chuyên ngành đến từ nhiều quốc gia (Malaysia, Philippines, Thái Lan, Singapore). Đoàn đã làm việc, khảo sát và đánh giá khách quan, nghiêm túc các CTĐT tại các khoa, trường (Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN) của ĐHĐN cùng các bên liên quan (từ ngày 08/10 - 12/10/2019) chặt chẽ theo quy trình và các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá của AUN-QA.

Kiểm định quốc tế là “thước đo” tin cậy để nâng cao chất lượng đào tạo

Mạng lưới các trường ĐH khu vực Đông Nam Á (AUN) đã được thành lập từ năm 1995. Nhằm đẩy mạnh công tác ĐBCL bên trong của các trường ĐH trong khu vực, AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục ĐH theo những tiêu chuẩn chung của ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA). Kiểm định CTĐT theo chuẩn AUN-QA tạo điều kiện cho sinh viên được chuyển đổi tín chỉ học tập giữa các CTĐT của các trường ĐH thành viên AUN; tạo lợi thế cho hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên giữa các trường ĐH. Doanh nghiệp và người sử dụng lao động có cơ sở tin cậy để tìm kiếm nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng từ các CTĐT có những tham chiếu chất lượng mang tính quốc tế hóa.

Phòng học đầu tư từ Đề án ngoại ngữ quốc gia

Tính đến nay, ĐHĐN đã có 20 CTĐT được kiểm định, đạt chuẩn quốc tế (CTI của Châu Âu và AUN-QA của Khu vực Đông Nam Á), xếp thứ ba trong cả nước về số CTĐT kiểm định quốc tế gồm: Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN có 12 CTĐT; Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN có 05 CTĐT; Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN có 02 CTĐT và Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN có 01 CTĐT. Cục Quản lý chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa công bố danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn giáo dục quốc gia và quốc tế (ngày 13/01/2020) theo đó, Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế (HCERES, Châu Âu); 04 trường ĐH thành viên của ĐHĐN (ĐH Sư phạm, ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại ngữ) được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia.

Xem thêm danh sách cơ sở giáo dục được công nhận chất lượng quốc gia, quốc tế trên Báo Dân tríGiáo dục và Thời đại.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
931 Rate this article:
3.7