ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Infographic: Điều gì khiến Đại học Đà Nẵng luôn được tin tưởng, lựa chọn qua mỗi mùa tuyển sinh?

Mời xem chi tiết như dưới đây: 

                                                                                                                                                                                                                                                         Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
66 Rate this article:
No rating