ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn là trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng, được thành lập trên cơ sở trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn trực thuộc Bộ TT&TT, trường Cao đẳng CNTT và một số đơn vị khác thuộc Đại học Đà Nẵng.

Theo Quyết định 15 ngày 3/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT sẽ bàn giao nhân sự, bộ máy tổ chức, tài chính, tài sản của trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn cho Đại học Đà Nẵng quản lý, tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật.

Quyết định 15 về việc thành lập trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn là trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng, được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành hôm nay, ngày 3/1/2020.

Có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng, trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn có tự cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý trực tiếp của Đại học Đà Nẵng, quản lý nhà nước về giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT và quản lý theo lãnh thổ của UBND thành phố Đà Nẵng.

Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định 46 ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định 135 ngày 4/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46 ngày 21/4/2017 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT và các cơ quan liên quan chỉ đạo Đại học Đà Nẵng, trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn tổ chức thực hiện bàn giao nhân sự, bộ máy tổ chức, tài chính, tài sản của trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn cho Đại học Đà Nẵng quản lý, tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn là một trong bốn cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ TT&TT, cùng với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cao đẳng Công nghiệp In và trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT. Những năm qua, trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn định hướng phát triển thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT và Truyền thông cho miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, trong năm 2019 vừa qua, Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn đã xây dựng mới 10 chương trình đào tạo; thẩm định các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng liên thông, chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (9+) và chương trình đào tạo trung cấp; rà soát, hiệu chỉnh 16 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng đã được cấp phép và áp dụng đào tạo cho năm học 2019 - 2020.

Theo ICTNews

Print
1047 Rate this article:
No rating