ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban quản lý Cơ sở Vật chất và Đầu tư

LIÊN KẾT KHÁC

Báo chí viết về Đại học Đà Nẵng

06/03/2023

Tin tức - Thông báo

Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ Khánh thành Nhà làm việc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Nhà học tập, thực hành thí nghiệm Khoa Y-Dược tại Khu Đô thị đại học

17/11/2022

https://www.udn.vn/dao-tao-nhan-luc/chi-tiet/dai-hoc-da-nang-to-chuc-le-khanh-thanh-nha-lam-viec-truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-va-nha-hoc-tap-thuc-hanh-thi-nghiem-khoa-y-duoc-tai-khu-do-thi-dai-hoc

 

 

 

Hình ảnh

1234