ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo về việc Triển khai công tác tự kiểm tra tài chính và phê duyệt quyết toán năm 2019

02/01/2020

Thông báo về việc Triển khai công tác tự kiểm tra tài chính và phê duyệt quyết toán năm 2019

Thông báo

Công văn về việc rà soát, thực hiện công tác thanh quyết toán năm 2019

15/10/2019

Công văn về việc rà soát, thực hiện công tác thanh quyết toán năm 2019

Thông báo

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về tình hình thực hiện, giải ngân các nguồn vốn năm 2019

14/10/2019

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về tình hình thực hiện, giải ngân các nguồn vốn năm 2019
 

Thông báo

Thông báo về mức thu học phí đào tạo Sau Đại học

23/04/2019

Thông báo về mức thu học phí đào tạo Sau Đại học

Thông báo

Thông báo thu bổ sung kinh phí Tuyển sinh Liên thông vừa làm vừa học tại các địa phương

23/04/2019

Thông báo thu bổ sung kinh phí Tuyển sinh Liên thông vừa làm vừa học tại các địa phương
 

Thông báo

Đầu tiên12345679