LIÊN KẾT KHÁC
Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 vào làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng

23/09/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thông báo kết quả điểm xét tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

23/09/2021

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

 

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đại học Đà Nẵng năm học 2020-2021 họp, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân

22/09/2021

Ngày 08/9/2021, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Đà Nẵng năm học 2020-2021 theo như Quyết định số 1505/QĐ-ĐHĐN ngày 19/4/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Hội đồng gồm 19 thành viên (có mặt 19/19) đã tiến hành họp bằng hình thức trực tuyến để bình xét, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2020-2021 cho tập thể, cá nhân của Đại học Đà Nẵng do đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

Tập huấn viết báo cáo thành tích, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Bộ và cấp Nhà nước

21/09/2021

Được sự cho phép của Giám đốc ĐHĐN, ngày 21/9/2021, Ban Tổ chức Cán bộ đã phối hợp với Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi tập huấn trực tuyến nhằm phổ biến một số quy định chung, hướng dẫn viết báo cáo thành tích và hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền của Giám đốc Đại học Đà Nẵng năm học 2020-2021

15/09/2021

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền của Giám đốc Đại học Đà Nẵng năm học 2020-2021

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm học 2020 - 2021

15/09/2021

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm học 2020 - 2021

Giới thiệu nhà giáo xét tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2021

25/08/2021

Triển khai công văn số 2469/SGDĐT-VP ngày 22/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc giới thiệu nhà giáo xét tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2021

Công văn về việc xét tặng Giảng thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2021

02/08/2021

Công văn về việc xét tặng Giảng thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2021

Ngày 01/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

02/08/2021

Ngày 01/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Nhiều chính sách tiền lương mới chính thức có hiệu lực từ tháng 8-2021 theo quy định tại Thông tư 2/2021/TT-BNV và Thông tư 03/2021/TT-BNV

28/07/2021

Nhiều chính sách tiền lương mới chính thức có hiệu lực từ tháng 8-2021 theo quy định tại Thông tư 2/2021/TT-BNV và Thông tư 03/2021/TT-BNV.

Đầu tiên89101113151617Cuối cùng