LIÊN KẾT KHÁC
Chính phủ thống nhất nội dung Dự án Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi

10/05/2021

Theo Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 06/5/2021, Chính phủ thống nhất với nội dung cơ bản của Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; đẩy mạnh phân cấp và cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng.

Thông báo Công văn số 1687/ĐHĐN-HSSV về việc triển khai các biện pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

04/05/2021

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của ĐHĐN tại Công văn số 1686/ĐHĐN-HSSV ngày 03/5/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện các công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của ĐHĐN

04/05/2021

Chiều ngày 01/4/2021, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) chủ trì Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của ĐHĐN giai đoạn 2018-2023 và 2023-2028. 

Công tác bổ nhiệm cán bộ tháng 4/2021

29/04/2021

Chiều ngày 29/4/2021, Đại học Đà Nẵng đã công bố và trao các quyết định về công tác nhân sự của Đại học Đà Nẵng

Nâng chuẩn trình độ giáo viên, giảng viên môn học giáo dục quốc phòng và an ninh

28/04/2021

Xác định giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) là nội dung, yêu cầu không thể thiếu trong chương trình giảng dạy chính khóa của các nhà trường, thời gian qua, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho học sinh, sinh viên (HSSV) luôn được ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) chú trọng.

Cách tính mức bình quân tiền lương để hưởng BHXH 01 lần năm 2021

27/04/2021

Theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH

Nhiều trường không dám áp dụng nghị định mới đánh giá viên chức, chờ hướng dẫn

26/04/2021

Để chuẩn bị cho việc đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm học 2020-2021 thì thời điểm này đã có nhiều nhà trường triển khai cho giáo viên chuẩn bị thực hiện làm bản tự đánh giá, xếp loại của mình. Tuy nhiên, ở năm học này có những thay đổi so với trước.

Banner

16/04/2021

Banner

16/04/2021

Đầu tiên1112131416181920Cuối cùng