ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban tổ chức cán bộ

LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni năm 2023

02/06/2023

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni năm 2023

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma - rốc năm 2023

02/06/2023

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma - rốc năm 2023

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

28/03/2023

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022

21/03/2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Đại học Đà Nẵng thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022.

Về việc cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính năm 2023

09/03/2023

Thực hiện Công văn số 803/BGDĐT-TCCB ngày 01/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cử công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính năm 2023 (sau đây gọi tắt là Công văn số 803)

123456789Cuối cùng

Tin tức

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ của Cụm thi đua số 1 năm học 2020-2021

05/07/2021

Vừa qua, PGS. TS. Lê Thành Bắc-Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Cán bộ ĐH Đà Nẵng đã tham dự Hội nghị trực tuyến giữa ba ĐH vùng triển khai nhiệm vụ của Cụm thi đua số 1 năm học 2020-2021 dưới sự chủ trì của TS. Trịnh Xuân Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Công tác bổ nhiệm cán bộ tháng 5,6/2021

01/07/2021

Sáng ngày 01/7/2021, Đại học Đà Nẵng đã công bố và trao các quyết định về công tác nhân sự của Đại học Đà Nẵng cụ thể như sau:

1. Quyết định số 2060/QĐ-ĐHĐN ngày 04/6/2021 của Giám đốc ĐHĐN về việc bổ nhiệm Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ đối với TS. Huỳnh Phương Nam, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Cán bộ, nhiệm kỳ 05 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Quyết định số 2324/QĐ-ĐHĐN ngày 28/6/2021 của Giám đốc ĐHĐN về việc bổ nhiệm lại Trưởng ban Ban Đào tạo đối với TS. Trần Đình Khôi Quốc, nhiệm kỳ 05 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

30/06/2021

Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

30/06/2021

Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

04 thủ tục về BHXH, BHYT được cung cấp trên VssID

18/06/2021

Thêm 01 dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân (thủ tục cấp lại sổ BHXH do hỏng, mất) được cung cấp trên ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số.

Đây là nội dung tại Công văn 777/CNTT-PM ngày 15/5/2021 về nâng cấp ứng dụng VssID.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, có 04 dịch vụ công liên quan đến sổ BHXH, thẻ BHYT được cung cấp trên ứng dụng VssID gồm:

(1) Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất;

(2) Chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH;

(3) Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng BHXH;

(4) Cấp lại sổ BHXH do hỏng, mất.

Đầu tiên567810121314Cuối cùng