LIÊN KẾT KHÁC

102 Tình nguyện viên là Sinh viên Khoa Y Dược ĐHĐN tham gia tình nguyện phòng chống dịch COVID-19

Sáng nay, 15/8/2020, 102 Tình nguyện viên là Sinh viên Khoa Y Dược ĐHĐN đã về 56 xã/phường trên địa bàn TP. Đà Nẵng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Một số nhiệm vụ ban đầu được giao như giám sát dịch tễ, hỗ trợ khai báo y tế, hỗ trợ hoạt động lấy mẫu và một số công việc khác.

Tại đây, các TNV được cấp đồ bảo hộ và tập huấn công việc được giao.

Chúc các TNV sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần chiến thắng đại dịch.

Nguồn: DDY Express - Kênh truyền thông Khoa Y Dược - ĐH ĐN

Ban Công tác HSSV

Print
224 Rate this article:
No rating