LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022

15/03/2022

Đại học Đà Nẵng thông báo triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022. 

Văn bản triển khai

Kế hoạch FESTIVAL Khoa học Công nghệ Sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ 3 năm 2021

04/11/2021

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021, đồng thời  tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và khởi nghiệp (KN) trong sinh viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), tạo ra một ngày hội để các bạn sinh viên được giao lưu với các nhà khoa học, các chuyên gia ĐMST và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, ĐHĐN xây dựng kế hoạch tổ chức Festival Khoa học công nghệ sinh viên ĐHĐN lần thứ 3, năm 2021 với chủ đề “Hành trình từ Khoa học công nghệ đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Văn bản triển khai

Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV.STARTUP-2021)

16/07/2021

Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV_STARTUP-2021) hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, các giải pháp đột phá trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.

Văn bản triển khai

V/v triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ cấp bộ dành cho sinh viên năm 2021

09/02/2021

Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-BGDĐT ngày 03/02/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) năm 2021; Công văn 511/BGDĐT-KHCNMT ngày 04/02/2021 của Bộ GDĐT về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các CSGDĐH năm 2021(sau đây gọi tắt là Giải thưởng);  

Văn bản triển khai

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP NĂM 2021

29/01/2021

Tiếp tục thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 với chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCCP".

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động cuộc thi đến các đơn vị, cá nhân có dự án/ý tưởng tham gia cuộc thi.

Văn bản triển khai

Danh sách đề tài loạt vào vòng chung khảo và đề tài đạt giải BA, giải KHUYẾN KHÍCH Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" Cấp bộ năm 2020.

03/11/2020

Danh sách đề tài vào vòng chung khảo và đề tài đạt giải BA, giải KHUYẾN KHÍCH Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" Cấp bộ năm 2020.

Văn bản triển khai

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC FESTIVAL KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 2, NĂM 2020

21/10/2020

Nhằm mục đích đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN); Bám sát mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành “thành phố thông minh”, ĐHĐN phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng tổ chức Festival Khoa học Công nghệ trong sinh viên lần thứ 2 năm 2020 với chủ đề “Sáng tạo trẻ” và Hội thảo đào tạo về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong nền kinh tế số.

Văn bản triển khai

12