LIÊN KẾT KHÁC

Kế hoạch xét tặng Giải thưởng "Sinh viên Nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng" năm học 2022-2023

28/02/2023

Nhằm mục đích hình thành và phát triển năng lực NCKH cho sinh viên, góp phần phát hiện và bồi dưỡng các nhà khoa học trẻ tài năng, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trình độ cao; Khuyến khích sinh viên tham gia NCKH, phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao khả năng NCKH độc lập, phương pháp làm việc nhóm, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên;  Duy trì, tạo sân chơi học thuật truyền thống của sinh viên ĐHĐN, qua đó tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ sinh viên hình thành các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp cận và vận dụng các phương pháp NCKH vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Đại học Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên NCKH ĐHĐN” năm học 2022-2023. 

Văn bản triển khai

Thể lệ cuộc thi “Học sinh, sinh viên (HSSV) với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẦN V)

30/11/2022

Ngày 25/11/2022, Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3852/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Học sinh, sinh viên (HSSV) với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẦN V).

Cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa, chuyển đổi số, thương mại hóa hình thành các dự án khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; Tạo môi trường để học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, giải pháp, dự án khởi nghiệp tạo giá trị cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội;  Tìm kiếm và hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

Văn bản triển khai

Thông báo triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022

15/03/2022

Đại học Đà Nẵng thông báo triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022. 

Văn bản triển khai

Kế hoạch FESTIVAL Khoa học Công nghệ Sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ 3 năm 2021

04/11/2021

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021, đồng thời  tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và khởi nghiệp (KN) trong sinh viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), tạo ra một ngày hội để các bạn sinh viên được giao lưu với các nhà khoa học, các chuyên gia ĐMST và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, ĐHĐN xây dựng kế hoạch tổ chức Festival Khoa học công nghệ sinh viên ĐHĐN lần thứ 3, năm 2021 với chủ đề “Hành trình từ Khoa học công nghệ đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Văn bản triển khai

Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV.STARTUP-2021)

16/07/2021

Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV_STARTUP-2021) hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, các giải pháp đột phá trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.

Văn bản triển khai

V/v triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ cấp bộ dành cho sinh viên năm 2021

09/02/2021

Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-BGDĐT ngày 03/02/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) năm 2021; Công văn 511/BGDĐT-KHCNMT ngày 04/02/2021 của Bộ GDĐT về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các CSGDĐH năm 2021(sau đây gọi tắt là Giải thưởng);  

Văn bản triển khai

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP NĂM 2021

29/01/2021

Tiếp tục thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 với chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCCP".

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động cuộc thi đến các đơn vị, cá nhân có dự án/ý tưởng tham gia cuộc thi.

Văn bản triển khai

12