LIÊN KẾT KHÁC

Danh sách đề tài loạt vào vòng chung khảo và đề tài đạt giải BA, giải KHUYẾN KHÍCH Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" Cấp bộ năm 2020.

03/11/2020

Danh sách đề tài vào vòng chung khảo và đề tài đạt giải BA, giải KHUYẾN KHÍCH Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" Cấp bộ năm 2020.

Văn bản triển khai

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC FESTIVAL KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 2, NĂM 2020

21/10/2020

Nhằm mục đích đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN); Bám sát mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành “thành phố thông minh”, ĐHĐN phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng tổ chức Festival Khoa học Công nghệ trong sinh viên lần thứ 2 năm 2020 với chủ đề “Sáng tạo trẻ” và Hội thảo đào tạo về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong nền kinh tế số.

Văn bản triển khai

Bộ KH&CN: Tuyển chọn đơn vị tham gia Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Đề án 844)

22/08/2020

Từ tháng 08/2020, Bộ KH&CN, Đề án 844 thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Các nhiệm vụ tập trung nâng cao năng lực đội ngũ sáng lập của các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, tăng cường khả năng cạnh tranh của hệ sinh thái, cũng như thúc đẩy truyền thông và kết nối với các mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu.

Văn bản triển khai

12