LIÊN KẾT KHÁC

Tổng kết trao giải Cuộc thi sáng tác video clip tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông trong sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2022

09/11/2022

Chào mừng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), chiều ngày 09/11/2022, tại Đại học Đà Nẵng đã diễn ra buổi Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác video clip tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông trong sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2022.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi sáng tác video clip tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông trong sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2022

27/04/2022

Căn cứ Công văn số 27/CV-BATGT ngày 03/3/2022 của Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT năm 2022, Kế hoạch số 918/KH-ĐHĐN ngày 16/3/2022 của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT trong sinh viên năm 2022, ĐHĐN triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác video clip tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông trong sinh viên ĐHĐN năm 2022 (gọi tắt là Cuộc thi) với nội dung cụ thể

Tuyên truyền Pháp luật

Đề thi Tuần 8 - Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Giao thông và văn hóa tham gia giao thông trong sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2021”

22/11/2021

Thời gian thi Tuần 8: Từ 10h00 ngày 23/11/2021 đến 22h00 ngày 26/11/2021.

Tuyên truyền Pháp luật

Đề thi Tuần 7 - Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Giao thông và văn hóa tham gia giao thông trong sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2021”

17/11/2021

Thời gian thi Tuần 7: Từ 10h00 ngày 18/11/2021 đến 22h00 ngày 21/11/2021.

Tuyên truyền Pháp luật

Đề thi Tuần 6 - Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Giao thông và văn hóa tham gia giao thông trong sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2021”

12/11/2021

Thời gian thi Tuần 6: Từ 10h00 ngày 13/11/2021 đến 22h00 ngày 16/11/2021.

Tuyên truyền Pháp luật

Đề thi Tuần 5 - Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Giao thông và văn hóa tham gia giao thông trong sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2021”

07/11/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng. Ban tổ chức thay đổi thời gian diễn ra vòng thi tuần như sau

Tuyên truyền Pháp luật

Đề thi Tuần 4 - Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Giao thông và văn hóa tham gia giao thông trong sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2021”

01/11/2021

Thời gian thi Tuần 4: Từ 10h00 ngày 01/11/2021 đến 22h00 ngày 06/11/2021.

Tuyên truyền Pháp luật

1234