LIÊN KẾT KHÁC

3 cách thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh

Có 3 cách thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh, gồm: Sử dụng ứng dụng VssID; sử dụng CCCD gắn chíp; sử dụng tài khoản VNeID mức 2.

Zalo

Sử dụng căn cước công dân gắn chíp thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã và đang mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT; trong đó có việc thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh.

3 cách thay thế thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh gồm:

1- Sử dụng ứng dụng VssID

+ Đăng nhập VSSID.

+ Chọn mục "Thẻ BHYT".

2- Sử dụng CCCD gắn chíp

+ Xuất trình thẻ CCCD tại cơ sở khám, chữa bệnh.

3- Sử dụng tài khoản VNeID mức 2

+ Đăng nhập VNeID.

+ Chọn mục thẻ BHYT.

Zalo

Theo Chinhphu.vn.

Print
33 Rate this article:
No rating