LIÊN KẾT KHÁC

Ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Số tư liệu: 3885/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành: 11-06-2013
Tệp đính kèm:  3885HSSV.doc

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp           

        Thực hiện Quyết định số 1077/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thể lệ Cuộc thi  “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 21/5/2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo TW, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Báo Tuổi trẻ đã tổ chức phát động Cuộc thi.

Thời gian qua đã có một số Sở Giáo dục và Đào tạo (như  Hải Phòng, Đà Nẵng ...) ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các nhà trường tiến hành công tác tuyên truyền, phổ biến thể lệ Cuộc thi … đến các em học sinh, sinh viên biết và tham gia đăng ký thi.

Để Cuộc thi đạt kết quả tốt, cần đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền các nội dung liên quan đến Cuộc thi trên để đảm bảo có đông đảo các em học sinh, sinh viên, đoàn viên… đang học tập ở trong nước và ngoài nước đăng ký tham gia Cuộc thi, đây là một công việc rất quan trọng, cần thiết.

Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các đơn vị sớm triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến tiếp theo như sau:

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Print
243 Rate this article:
No rating