LIÊN KẾT KHÁC

Chương trình đào tạo khởi nghiệp cho giảng viên/chuyên viên

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng phối hợp với VintechCity tổ chức Chương trình đào tạo khởi nghiệp cho giảng viên/chuyên viên
Thời gian: ngày 26-27.10.2019 từ 8g00 đến 16g00.

Địa điểm: Phòng C303, C304, khu C, trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu của chương trình:

  • Hiiểu hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, vai trò trường đại học và cơ sở giáo dục trong hệ sinh thái
  • Hiểu các yêu cầu và khả năng để trở thành sáng lập / nhân lực trong doanh nghiệp khởi nghiệp
  • Hiểu và thay đổi tâm thế chuyển đổi sang tư duy tích cực, chủ động, sáng tạo , growth mindset
  • Liệt kê các loại hình khởi nghiệp và khởi nghiệp công nghệ khác gì khởi nghiệp truyền thống
  • Phân tích quy trình các bước kiến tạo doanh nghiệp
  • Sử dụng các công cụ khởi nghiệp kiến tạo doanh nghiệp và đổi mới căn bản

Thông tin cần thiết và đăng ký tham dự tại: https://docs.google.com/forms/d/1-jtfEME7tuKtfL6mPR8kRe6XO5JnRDT0n3EPsnsBbME/edit?ts=5dad83a3

Print
235 Rate this article:
No rating