LIÊN KẾT KHÁC

Chuyển đổi số và mô hình trường đại học “mở” trong chiến lược đổi mới sáng tạo

Từ ngày 17-18/8, tại Trường Đại học (ĐH) Kinh tế-Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã diễn ra Workshop với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong trường ĐH: Chiến lược chuyển đổi số và phát triển mô hình trường ĐH mở”.


Workshop do ĐHĐN và NIC phối hợp 

tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN 

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa ĐHĐN với  Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC)-Bộ Kế hoạch và Đầu tư có sự tham gia của diễn giả là GS.TS. Trương Nguyện Thành-ĐH Utah, Hoa Kỳ cùng đại diện lãnh đạo ĐHĐN, Ban Giám hiệu Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN và gần 50 cán bộ, giảng viên của các trường ĐH thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc.


PGS.TS. Lê Quang Sơn

Phó Giám đốc ĐHĐN phát biểu

Theo PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc ĐHĐN, với vai trò, tiềm lực của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của cả nước, có uy tín, vị thế quốc tế, ĐHĐN xác định rõ sứ mạng, chiến lược phát triển, trong đó chú trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hun đúc tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa và hội nhập quốc tế.


Đại diện lãnh đạo ĐHĐN và

Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN tặng hoa,

trao lưu niệm với GS.TS. Trương Nguyện Thành

Để thực hiện chiến lược đó, ĐHĐN đã xây dựng, triển khai Đề án Chuyển đổi số và các nền tảng, điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất, tận dụng thành tựu từ Cách mạng Công nghiệp 4.0. Cùng với đó, ĐHĐN rất coi trọng tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác quốc tế, gắn kết, phụng sự cộng đồng. Đây cũng chính là nắm bắt cơ hội, xu thế phát triển ĐH “mở”, kiến tạo môi trường học tập, nghiên cứu tiện nghi, thân thiện, truyền cảm hứng cho thầy và trò không ngừng đổi mới sáng tạo.

Việc chuyển đổi số và phát triển mô hình ĐH “mở” đòi hỏi một tinh thần cách mạng, dám thay đổi, đón nhận những ý tưởng mới, cách tiếp cận mới. Sự nỗ lực, cầu tiến và đổi mới của mỗi cán bộ, giảng viên/nhân viên và sinh viên có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình này, PGS.TS. Lê Quang Sơn chia sẻ.

GS.TS. Trương Nguyện Thành

trao đổi, chia sẻ tại Workshop

Tại Workshop, GS.TS. Trương Nguyện Thành với kinh nghiệm và thực tiễn của mình đã chia sẻ, giới thiệu đến các cán bộ, giảng viên những nội dung thiết thực theo chủ đề của Hội thảo như:  Giáo dục ĐH từ 1.0 đến 4.0: Các điều kiện cần thiết để hiện đại hóa; Chiến lược chuyển đổi số trong trường ĐH: Những yếu tố cần và đủ trong bối cảnh phát triển giáo dục ĐH Việt Nam hội nhập quốc tế; Phát triển hệ sinh thái thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên và người học; Phương pháp Passive-Active Learning; Learning Management System trong chiến lược chuyển đổi số; Xây dựng Team và Team Project trong Chiến lược chuyển đổi số đối với ĐHĐN; Xây dựng hạ tầng thông tin cho các hoạt động của trường ĐH…

Các đại biểu thảo luận 

Các đại biểu tham dự đã thảo luận cùng chuyên gia, gợi mở các ý tưởng, định hướng và giải pháp phù hợp với yêu cầu và thực tiễn trong chiến lược đổi mới sáng tạo ĐH, qua đó cùng nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế để từ đó vận dụng vào tiến trình chuyển đổi số, phát triển các nhân tố “mở” trong bối cảnh hội nhập với giáo dục ĐH khu vực và thế giới.


Cùng nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm

quốc tế, vận dụng vào tiến trình chuyển đổi số

và đổi mới sáng tạo trong các trường ĐH 

Đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác đã ký kết Thỏa thuận giữa ĐHĐN và NIC trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” cho sinh viên ĐHĐN năm 2023, Bà Tân Anh - Trưởng ban Ban Phát triển nguồn nhân lực, NIC cho biết.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
1521 Rate this article:
No rating