LIÊN KẾT KHÁC

Công văn số 3550/ĐHĐN-HSSV ngày 15/10/2021 V/v thực hiện Công văn số 7009/UBND-KGVX về việc tạm thời áp dụng một số biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Print
779 Rate this article:
3.6