LIÊN KẾT KHÁC

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đại học Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết-Đổi mới-Sáng tạo-Hiệu quả

Trong hai ngày 08 và 09/6/2020, Đảng bộ Cơ quan Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN; các đồng chí trong Ban Giám đốc ĐHĐN; đại diện Đảng ủy các đơn vị thành viên, trực thuộc của ĐHĐN cùng 158 đảng viên đến từ 15 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan ĐHĐN.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đồng chí Ngô Văn Dưỡng-Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Giám đốc ĐHĐN đã đọc Diễn văn khai mạc nhấn mạnh Đại hội lần này là sự kiện chính trị quan trọng nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, phân tích rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, vượt qua thách thức và khó khăn, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện chức năng lãnh đạo, tham mưu, quản lý và điều hành tác nghiệp tại Cơ quan ĐHĐN, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển ĐHĐN trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Đại hội 

Báo cáo văn kiện tại Đại hội, đồng chí Trần Đình Khôi Quốc-Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHĐN đã nêu bật những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trên tất cả các mặt công tác: Tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ, Đào tạo, Khoa học công nghệ, Hợp tác quốc tế, Tài chính, Cơ sở vật chất, Thanh tra-Pháp chế và Thi đua, Quốc phòng an ninh và việc thực hiện nhiệm vụ tại các văn phòng, viện, khoa, trung tâm trực thuộc.

Đồng chí Ngô Văn Dưỡng-Bí thư Đảng ủy Cơ quan Phó Giám đốc ĐHĐN đọc Diễn văn khai mạc 

Các đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu trong lĩnh vực được giao, tổ chức thực hiện và quản lý tốt các nhiệm vụ điều hành tác nghiệp, hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác chính trị tư tưởng luôn được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, trở thành then chốt, gắn việc học tập, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TW 4, giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và các đoàn thể chính trị xã hội.

Đồng chí Trần Đình Khôi Quốc-Phó Bí thư  Đảng ủy Cơ quan ĐHĐN đọc Báo cáo chính trị 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN đã ghi nhận, đánh giá cao Đảng bộ Cơ quan ĐHĐN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan ĐHĐN lần thứ VII, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của ĐHĐN. Đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHĐN đã biểu dương và nhấn mạnh những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ qua, đó là tham mưu thành lập thêm 02 trường ĐH mới; tăng cường tiềm lực, phát triển đội ngũ, tham mưu công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại các đơn vị thành viên, trực thuộc; tham mưu triển khai mạnh mẽ Dự án xây dựng ĐHĐN tại Hòa Quý-Điện Ngọc đạt những kết quả bước đầu quan trọng; nâng cao uy tín, vị thế xếp hạng của ĐHĐN trong hệ thống giáo dục ĐH quốc gia và quốc tế…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên,  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN phát biểu chỉ đạo 

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN Nguyễn Ngọc Vũ đề nghị Đảng bộ Cơ quan ĐHĐN nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan “đầu não” để lãnh đạo công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Ban Giám đốc và Hội đồng ĐHĐN, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Chiến lược xây dựng phát triển ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, trong bối cảnh mới với không ít khó khăn, thách thức, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và viên chức của Cơ quan ĐHĐN cần phát huy truyền thống đoàn kết, tư duy đổi mới, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo; quản trị đại học theo hướng hiện đại, hợp tác, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng cơ quan điều hành, tác nghiệp “thông minh”; tham mưu ban hành hoàn thiện hệ thống văn bản thực hiện Luật số 34, Nghị định số 99 và Thông tư số 10 để tăng cường hiệu lực, hiệu quả; tinh gọn bộ máy theo hướng phân cấp, ủy quyền cho các đơn vị thành viên, trực thuộc gắn với việc tăng cường giám sát, quản lý, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở để nâng cao trách nhiệm thực thi chức trách, công vụ. 

Các đại biểu tham luận 

Đại hội đã thảo luận sôi nổi và có nhiều tham luận đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp. Đại hội cũng đã giới thiệu, đề cử, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quuan ĐHĐN khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực, phẩm chất và sức chiến đấu của Đảng bộ để lãnh đạo và tổ chức thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Cao Xuân Tuấn được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Đình Khôi Quốc làm Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHĐN Khóa VIII. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 30 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHĐN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ Cơ quan ĐHĐN Khóa VIII ra mắt, nhận nhiệm vụ 

Đại hội đã biểu quyết, thống nhất cao 14 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội, trong nhiệm kỳ đến, phấn đấu hoàn thành, trình Đề án thành lập Đại học Quốc gia ĐHĐN theo chương trình công tác số 45 của thành phố Đà Nẵng; tham mưu ban hành Quy chế Tài chính, thành lập Trường ĐH Quốc tế Việt-Anh trực thuộc ĐHĐN, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh và hoàn thiện Đề án thành lập Trường ĐH Y Dược-ĐHĐN; tập trung mọi nguồn lực để triển khai, đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng ĐHĐN tại Hòa Quý-Điện Ngọc, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển tổng thể ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Tặng hoa các đồng chí nguyên là UV BCH Đảng bộ Cơ quan Khóa VII 

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
233 Rate this article:
1.0