LIÊN KẾT KHÁC

Danh sách các đề tài của sinh viên được lọt vào vòng chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố năm 2019

Chúc mừng 23 đề tài của sinh viên Đại học Đà Nẵng được lọt vào vòng chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố năm 2019.

Danh sách cụ thể xem tại đây.

Print
123 Rate this article:
5.0