LIÊN KẾT KHÁC

Danh sách sinh viên nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2018-2019

Chúc mừng 30 sinh viên của cá Cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng được nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2018-2019

*. Số tiền học bổng được nhận: 1.500.000 VNĐ/sinh viên

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Trường
 thành viên
Dân tộc KQ năm học
Nam Nữ Học tập RL
1 Tơ Ngôl Chúc 18/4/1997   x 16QLMT Đại học Bách khoa Cơ tu Khá Tốt
2 Zơ Râm Lâm 30/8/1995 x   15SK Đại học Bách khoa Katu Khá Tốt
3 Hứa Văn Chính 20/2/1995 x   14C4A Đại học Bách khoa Nùng Giỏi Tốt
4 Phạm Thị Quỳnh Như 28/9/2000   x 18TCLC-Nhật Đại học Bách khoa Mường Khá Tốt
5 Trần Thị Ngọc 18/09/1998   x 42K13 Đại học Kinh tế Ba na Khá Tốt
6 Pơloong Ní 16/07/1996 x   41K04 Đại học Kinh tế Cơ tu Khá Tốt
7 Rahlan Huỳnh Cơ 3/2/1998 x   42K19 Đại học Kinh tế Gia Rai Khá Tốt
8 Pơloong Nơ 25/05/1998 x   42k09 Đại học Kinh tế Cơ tu Khá Xuất sắc
9 Thông Si Mút Niê Kđăm 4/5/2000   x 18CNĐPH01 Đại học Ngoại ngữ Ê Đê Khá Tốt
10 A Ngào 27/12/2000 x   18CNADL01 Đại học Ngoại ngữ Dẻ Khá Tốt
11 Hồ Thị Hoài Thương 6/2/1999   x 17SPA01 Đại học Ngoại ngữ Thái Khá Tốt
12 Y - Hiếu Mdrang 20/07/2000 x   18CNADL01 Đại học Ngoại ngữ Ê đê Khá Tốt
13 H'Roony Êban 8/1/1999   x 17CNATM02 Đại học Ngoại ngữ Ê Đê Khá Tốt
14 Lê Thị Thu Phượng 8/10/1997   x 16SNV Đại học Sư phạm Thổ Khá Tốt
15 PơLoong Mai 30-01-1998   x 16CVH Đại học Sư phạm Cơ tu Khá Tốt
16 Nay Winh 26/07/1998 x   17CBC Đại học Sư phạm   Khá Tốt
17 Hoàng Thị Dương 1/5/1997   x 17SDL Đại học Sư phạm Nùng Khá Tốt
18 Alăng Thị Ăm 5/9/1999   x 17SNV Đại học Sư phạm Cơ tu Khá Tốt
19 Trương Thị Nhung 25/02/1999   x 17BA Khoa CNTT&TT Mường Khá Tốt
20 Lộc Thị Hương 12/2/1999   X YK17A Khoa Y Dược Sán Dìu Khá Tốt
21 Lữ Thị Quý 20/5/1996   x 16SIT2 Cao đẳng CNTT Thái Khá Tốt
22 Y Hạnh 20/06/2000   x K12PT Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Ka dong Xuất sắc Tốt
23 Y Bủi 4/5/2000   x K12DL Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Mơ Nâm Giỏi Tốt
24 Y Minh 9/3/1999   x K11TH Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Ja Rai Giỏi Tốt
25 Y Uen 1/1/1998   x K10TH Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Ba Na Giỏi Xuất sắc
26 Y Hai 15/04/1999   x K11PT Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Rơ Ngao Giỏi Tốt
27 Đinh Thành 10/3/1996 x   K10LK2 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Ba Na Khá Tốt
28 Y Lê 25/03/1999   x K11TH Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Xê Đăng Khá Tốt
29 Y Lính 24/04/1998   x K10TH Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Xê Đăng Khá Tốt
30 Y Thùy Nhi 28/09/2000   x K12NH Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Xê Đăng Khá Tốt

Tin Ban Công tác Học sinh sinh viên - Đại học Đà Nẵng

Print
240 Rate this article:
No rating