LIÊN KẾT KHÁC

Đề thi Tuần 5 - Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Giao thông và văn hóa tham gia giao thông trong sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2021”

Thực hiện chỉ đạo của Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng. Ban tổ chức thay đổi thời gian diễn ra vòng thi tuần như sau: 

Cụ thể: 

- Thời gian thi Tuần 5: Từ 10h00 ngày 08/11/2021 đến 22h00 ngày 11/11/2021. Thời gian công bố kết quả: 10h00 ngày 13/11/2021

- Thời gian thi Tuần 6: Từ 10h00 ngày 13/11/2021 đến 22h00 ngày 16/11/2021. Thời gian công bố kết quả: 10h00 ngày 18/11/2021

- Thời gian thi Tuần 7: Từ 10h00 ngày 18/11/2021 đến 22h00 ngày 21/11/2021. Thời gian công bố kết quả: 10h00 ngày 23/11/2021

- Thời gian thi Tuần 8: Từ 10h00 ngày 23/11/2021 đến 22h00 ngày 26/11/2021. Thời gian công bố kết quả: 10h00 ngày 28/11/2021

- Vòng thi chung kết: 10h00 - 10h30 ngày 29/11/2021. Thời gian công bố kết quả: 10h00 ngày 30/11/2021.

Các quy định khác đều giữ nguyên. 

Sinh viên tham gia thi tuần 5 tại link này hoặc làm bài phía dưới: https://azota.vn/de-thi/20xsyo

Print
5558 Rate this article:
3.9