LIÊN KẾT KHÁC

Đề thi Tuần 7 - Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Giao thông và văn hóa tham gia giao thông trong sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2021”

Thời gian thi Tuần 7: Từ 10h00 ngày 18/11/2021 đến 22h00 ngày 21/11/2021.

Vòng loại gồm có 08 tuần thi, thí sinh được quyền thi tối đa 02 lần/tuần thi (Nếu BTC phát hiện thí sinh có từ 03 bài thi trở lên/ tuần chỉ tính kết quả ở lần đầu tiên). Bài thi có điểm số cao nhất sẽ là kết quả ghi nhận thành tích của thí sinh trong mỗi tuần thi.

Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong vòng thi này là 300 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã trả lời hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào.

Sinh viên thi tại link này hoặc làm bài phía dưới: https://azota.vn/de-thi/8n68ju

Print
2654 Rate this article:
4.0