LIÊN KẾT KHÁC

Infographic giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng năm 2020

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng năm 2020 được xét tặng cho các lĩnh vực:

     1. Khoa học kỹ thuật và Công nghệ, Tự nhiên

     2. Khoa học xã hội và Nhân văn

     3. Khoa học Y, Dược.

Các Trường/đơn vị gửi hồ sơ về Đại học Đà Nẵng từ ngày 15/7/2020 đến ngày 31/7/2020

*. Chi tiết Kế hoạch Giải thưởng xem tại: Kế hoạch 926/KH-ĐHĐN

*. Công văn thay đổi thời gian nhận hồ sơ xem tại: 1541/ĐHĐN-HSSV

*. Thông tin được cập nhật thường xuyên tại fanpage Ban Công tác Học sinh sinh viên

Print
342 Rate this article:
No rating