LIÊN KẾT KHÁC

Kế hoạch số 849/KH-ĐHĐN ngày 10/3/2020 về triển khai kế hoạch hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật và đảm bảo trật tự, ATGT trong sinh viên năm 2020

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm công dân cho sinh viên (SV) trong việc tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm ATGT và trật tự đô thị, với chủ đề “Đã uống rượu bia – Không lái xe”tất cả vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, thực hiện có hiệu quả Chương trình “Thành phố 4 an” thực hiện nghiêm túc chủ đề “Đã uống rượu bia – Không lái xe”; Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, SV tham gia sử dụng dịch vụ xe buýt công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;Góp phần thực hiện các mục tiêu, chương trình hành động “Năm ATGT 2020”.

        Ngày 10 tháng 3 năm 2020. Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật và đảm bảo trật tự, ATGT trong sinh viên năm 2020 với 02 nội dung chính gồm:

        1. Cuộc thi sáng tác ảnh và slogan tuyên truyền, giáo dục pháp luật và đảm bảo trật tự, an toàn giao thong trong sinh viên  với chủ đề “Đã uống rượu bia – Không lái xe”năm 2020.

        2. Tọa đàm “Thực trạng sử dụng rượu bia trong sinh viên” An toàn giao thông nói không với bia rượu”, kết hợp vận động sinh viên tham gia sử dụng dịch vụ xe buýt công cộng, hưởng ứng  Chương trình “Thành phố 4 an” của thành phố.

Nội dung Kế hoạch xem tại đây.

Print
185 Rate this article:
No rating