LIÊN KẾT KHÁC

KHUYẾN CÁO PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

📌📌 Đến nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả nhất là diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy và phòng muỗi đốt.

Print
36 Rate this article:
No rating